ON ESTEM & DADES DE CONTACTE

HORARI FARMACIA:

Laborables: 08.00 a 21.00 h. / Dissabtes: 08.00 a 14.30 h.
Diumenges y festius tancat.

Direcció:
Carrer de Manacor 62 (amb Carrer Manuel Azaña).
07006 · Palma de Mallorca, Illes Balears · España

ALTRES DADES D’INTERES:

Telèfon:
+34 971 468 579

E-mail:
farmacia@farmaciasanz.com
www.farmaciasanz.com

CONSENTIMENT INFORMAT CONSULTES WEB

AUTORITZA, amb base jurídica com a interessat, consentint la nostra política de protecció de dades personals, de forma inequívoca, en rebre tractament o béns i serveis de Mª ANTONIA SANZ GUILLÉN (www.farmaciasanz.com), conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que com a USUARI de www.farmaciasanz.com, les seves dades personals, que directament ens proporciona, seran incorporats al fitxer o tractament amb les finalitats de;

-Informar-lo sobre els productes sanitaris i serveis oferts per la nostra farmàcia.

-Respondre a consultes sobre els nostres productes i serveis.

□ Accions de màrqueting i fidelització, (newsletter) i enviaments promocionals.

Sent el termini de conservació de les seves dades personals el dels terminis establerts en la legislació d’aplicació a aquests.

En qualsevol moment i de forma gratuïta, pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació o supressió, portabilitat, oblit, limitació del tractament, etc., en FARMÀCIA Llic. Mª ANTONIA SANZ GUILLÉN, per email; farmacia@farmaciasanz.com o per correu ordinari;

FARMÀCIA Llic. Mª ANTONIA SANZ GUILLÉN,        CIF 73370020C

MANACOR, Núm. 62, BAIX, CP 07006 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
Així com, en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment, així com presentar una reclamació, (si considerés que el tractament de les dades personals, no s’ajusta a les finalitats o és desproporcionat), davant l’autoritat de control l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Cl. Jorge Juan, 6 28001 Madrid. 901 100 099 – 912 663 517

ACCEPTO

Donar-me de baixa de Newsletter o enviaments promocionals.

FORMULARI DE CONTACTE FARMÀCIA SANZ